۱۳ مهر ۱۴۰۱. درست ۱۹ روز پس از جان باختن مهسا امینی، جت دولت عمان که از تهران برخاسته بود در مسقط، به زمین نشست. مسافر این پرواز باقر نمازی بود که پس از شش سال بازداشت و ممنوع‌الخروجی آزاد شد. آزادی نمازی با میانجیگری عمان، در آن روزهای اوج خیزش سراسری به سرعت از سرخط خبرها کنار رفت. اما

Continue Reading